Däcksutrustning - Epomare Oy, Turku

  • Ankarspel, ankare, ankarkättingar
  • Anoder (aluminium, zink och magnesium)
  • Livräddningsutrustning
  • Bogserkrokar / Mampaey
  • Bogserspel
  • Kaptensstolar / E. Vejvad Hansen
  • Förankringsutrustning för containrar
  • Korrosionsskydds- och AF-system, elektroniska / Cathelco Ltd.
  • Rep, stål- och syntetfiber
  • Fartygsfönster / H.K. van Wingerden & Zonen BV