Skeppsbyggnad, komponent - Epomare Oy, Turku

Epomare Oy

Huvudsakligen representerar vi fartygskomponenter, men också andra produkter hör till vårt försäljningsprogram. Om ni söker någon speciell komponent, kontakta oss, och ni kan vara säker, att ni skall få marknadens bästa alternativ via oss.

Förutom till enskilda komponenter kan vi sammanställa arbetshelheter närmast av hydrauliska system, stål / aluminiumkontsruktioner och inredningsarbeten.

Vår personal har en lång erfarenhet av branschen och mycket kunnande, och vi garanterar, att våra produkter är hög-klassiga och levereras alltid i tid enligt överenskommelse. Vi satsar speciellt på ett sakkunnigt och trevligt samarbete mellan kunden, leverantören och oss.

 

Nyheter